• Home
  • Vad är Assimilation?

Vad är Assimilation?

det talas mycket om assimilering i kyrkans värld idag, men vad betyder assimilering exakt? Ron Jenson och Jim Stevens beskriver assimilering som ” absorption.”De definierar absorption som” den process genom vilken människor tas in i kyrkans liv och genom vilken en stark känsla av identitet och tillhörighet utvecklas.”

Rick Warren definierar assimilation som ” uppgiften att flytta människor från en medvetenhet om din kyrka till närvaro i din kyrka till aktivt medlemskap i din kyrka.”Assimilering handlar om anslutning och anslutning handlar om relation.

i sin bok, Concentric Circles, säger Oscar Thompson att det viktigaste ordet på engelska, förutom egennamn, är ordet relation. Han trodde att evangelisation var starkt knuten till relationer. Samma sak gäller för assimilering. När vi hjälper gäster och nya medlemmar att utveckla relationer med andra i vår kyrka, vi kardborreband (ansluta) dem till kyrkan. Kom ihåg, kyrkan är inte en byggnad — vi är kyrkan, så vi måste fokusera på att ansluta genom att utveckla relationer.

vanligtvis sker assimilering inte av misstag. En hälsosam kyrka måste utveckla en avsiktlig plan för att ansluta nykomlingar och nya medlemmar tillsammans med ett sätt att assimilera dem i kyrkans liv.

Leave A Comment