• Home
  • Child Health Day 2021

Child Health Day 2021

Child Health Day är en nationell efterlevnad i USA som observeras den första måndagen i oktober årligen.

denna efterlevnad fokuserar på att öka människors medvetenhet om hur de kan skydda och utveckla barns hälsa.

Barnhälsodagen firades först 1928, efter proklamationen av President Calvin Coolidge. Det observerades ursprungligen den 1 maj men 1960 flyttades det till den första måndagen i oktober och har observerats denna dag varje år sedan dess.

även om det är en nationell efterlevnad, har den inte status som en helgdag.

på Child Health Day organiserar många hälsoorganisationer och vårdpersonal över hela landet olika aktiviteter och evenemang som syftar till att informera föräldrar om vikten av prenatal och nyfödd vård, regelbundna läkarbesök, hälsosam kost och fysisk aktivitet samt medel för att förebygga och behandla sjukdomar och skador. Denna nationella efterlevnad stöds av många organisationer som Health Resources and Services Administration och Maternal and Child Health Library.

våra barns hälsa bör alltid vara av största vikt för oss, därför förtjänar denna viktiga medvetenhetskampanj vårt fulla stöd. Varför inte använda de många verktyg som finns tillgängliga från de många byråer som deltar i kampanjen för att utbilda dig själv och dina barn om god hälsopraxis?

Leave A Comment