• Home
  • Wat is Assimilatie?

Wat is Assimilatie?

er wordt vandaag veel gesproken over assimilatie in de kerkwereld, maar wat betekent Assimilatie precies? Ron Jenson en Jim Stevens beschrijven Assimilatie als ” absorptie.”Ze definiëren absorptie als” het proces waardoor mensen in het leven van de kerk worden opgenomen en waardoor een sterk gevoel van identiteit en verbondenheid ontstaat.Rick Warren definieert Assimilatie als ” de taak om mensen te bewegen van een bewustzijn van uw kerk naar het bijwonen van uw kerk naar actief lidmaatschap van uw kerk.”Assimilatie gaat over verbinding en verbinding gaat over relatie.

in zijn boek concentrische cirkels zegt Oscar Thompson dat het belangrijkste woord in de Engelse taal, afgezien van eigennamen, het woord relatie is. Hij geloofde dat evangelisatie sterk verbonden was met relaties. Ik geloof dat hetzelfde geldt voor assimilatie. Wanneer we gasten en nieuwe leden helpen relaties met anderen in onze kerk te ontwikkelen, klittenband (verbinden) we hen met de kerk. Houd in gedachten, de kerk is geen gebouw — Wij zijn de kerk, dus moeten we ons richten op het verbinden door het ontwikkelen van relaties.

Assimilatie gebeurt doorgaans niet per ongeluk. Een gezonde kerk moet een bewust plan ontwikkelen om nieuwkomers en nieuwe leden te verbinden, samen met een manier om hen te assimileren in het leven van de kerk.

Leave A Comment