• Home
  • Reddit – AskLiteraryStudies-ELI5: Bakhtin's chronotope and the ideas behind space-time in literature.

Reddit – AskLiteraryStudies-ELI5: Bakhtin's chronotope and the ideas behind space-time in literature.

literaire tijd verschilt van de normale tijd. Bijv. de meeste verhalen beginnen niet met de protagonist die verwekt wordt, zwanger wordt in de baarmoeder, een basisopleiding krijgt enz. Vaak als we horen over de kindertijd en de jeugd het komt ofwel in de vorm van een herinnering of het is een opgroeiende roman die specifiek over het worden van een VOLWASSENE.

auteurs verkorten wachttijden en wandelingen bijna noodzakelijk: als je alles probeert op te schrijven, zal je papier en bomen opraken voordat je slaagt. Denk aan hoe Tristam Shandy pretendeert om te proberen om te dekken “alles” en eindigt na honderden pagina’ s van uitweidingen voordat de protagonist is zelfs gedaan wordt geboren.

dit brengt de belangrijkste eerste term onderscheid in Bakhtin: plot vs. fabula.

Plot is de tijdsvolgorde die wij (de lezers) krijgen: Hamlet ontmoet geest van vader, Hamlet leert dat zijn vader werd vermoord door zijn oom, Hamlet plant wraak, enz.

Fabula is de werkelijke tijdsvolgorde van de gebeurtenissen: Hamlet wordt geboren, Hamlet ’s vader wordt vermoord door zijn oom, zijn oom en moeder trouwen, Hamlet’ s vader wordt een geest, Hamlet ontmoet hem etc. De literaire tijd en ruimte zijn hier identiek, omdat ze zowel in de tekst als in de verbeelding van de lezer voorkomen. De plaats en tijd waar Hamlet de geest ontmoet zijn één en dezelfde.

” Fabula “is de lineaire tijd die u opnieuw kunt samenstellen uit de verwarde tijdlijn van de”plot”.

hetzelfde gebeurt met de spatie: we zien nooit of zelden elke stap van de weg wanneer een teken door de spatie beweegt: in de tekst kun je gewoon zeggen “ze kwamen na een duizend mijl reis” en de 1000-mijl afstand stort in een paar woorden.

deze conventies die we allemaal gewend zijn-literaire kunstgrepen die tijd en ruimte verkorten voor ons gemak-produceren ook een vreemde architectuur van ruimte en tijd die specifiek is voor literatuur, de chronotoop genaamd.

dus “chronotoop” is een manier om te spreken over literaire ruimtetijd in zijn eigen specificiteit. We kunnen bijvoorbeeld de chronotoop van “de weg” bespreken in alle road stories: van Don Quichot tot Lolita, tot onderweg, tot Dom en dommer.

Chronotoop is een nuttige manier om de tijd en ruimte in een literair werk te bespreken, waarbij de aandacht wordt gevestigd op het feit dat je niet de werkelijke ruimtetijd bedoelt, maar juist de geconstrueerde, literaire ruimte die chronotoop aangeeft.

bovendien hebben alle chronotopen hun eigen conventies en tropes, dus vormen ze een nuttige categorie voor literatuurtheorieën om breed over setting te spreken.

om de theorie toe te passen op literaire kritiek denk na over hoe ruimte en tijd zijn georganiseerd in de tekst die u bestudeert, om welke reden en met welke gevolgen.

TL: DR: “Chronotoop” beschrijft de manier waarop ruimte en tijd hetzelfde zijn in de literatuur en de manier waarop literaire ruimte-tijd altijd anders geconstrueerd is dan in werkelijkheid.

Leave A Comment