• Home
  • Hva Er Assimilering?

Hva Er Assimilering?

det snakkes mye om assimilering i kirkens verden i dag, men hva betyr egentlig assimilering? Ron Jenson og Jim Stevens beskriver assimilering som » absorpsjon.»De definerer absorpsjon som» prosessen som folk blir tatt inn i kirkens liv og hvorved en sterk følelse av identitet og tilhørighet utvikler seg.»

Rick Warren definerer assimilering som » oppgaven med å flytte folk fra en bevissthet om din kirke til å delta i din kirke til aktivt medlemskap i din kirke.»Assimilering handler om tilkobling og tilkobling handler om forhold.

I sin bok, Konsentriske Sirkler, Sier Oscar Thompson at det viktigste ordet i det engelske språket, bortsett fra egennavn, er ordet forholdet. Han mente at evangelisering var sterkt knyttet til relasjoner. Det samme gjelder assimilering. Når vi hjelper gjester og nye medlemmer utvikle relasjoner med andre i vår kirke, Vi Borrelås (koble) dem til kirken. Husk, kirken er ikke en bygning — vi er kirken, så vi må fokusere på å koble ved å utvikle relasjoner.

vanligvis skjer assimilering ikke ved et uhell. En sunn kirke må utvikle en bevisst plan for å koble nykommere og nye medlemmer sammen med en måte å assimilere dem inn i livet til kirken.

Leave A Comment