• Home
  • sitruunahapon Passivointi typpihapon Passivointiin

sitruunahapon Passivointi typpihapon Passivointiin

Ruostumattomat saksetruostumattoman teräksen Passivointi on metallin pinnan käsittelyä happoliuoksella pinnan korroosionkestäväksi tekemiseksi. Sitruunahapon passivointi ja typpihapon passivointi ovat kaksi menetelmää, joita käytetään metallin käsittelyyn. Happoliuos poistaa metallin pinnalta vapaan raudan ennen kuin rauta ehtii reagoida ilman veden ja hapen kanssa aiheuttaen ruosteen hapettumisen. Passivointi on jälkivalmistusmenetelmä, jolla maksimoidaan muiden ruostumattomassa teräksessä olevien seosten luonnollinen korroosionkestävyys. Niinpä kun metallin pinta on käsitelty, muut seokset, kuten kromi tai nikkeli, reagoivat hapen kanssa muodostaen oksidikerroksen, joka suojaa metallipintaa korroosiolta.

jos metallit eivät passivoidu, pistekorroosiota ja ontelokorroosiota voi esiintyä nopeasti, mikä vähentää sen lujuutta, paksuutta ja rakenteellista eheyttä. Korroosio voi tapahtua yksinkertaisesti kosketuksen kautta, liian, kun rautaoksidi talletukset ruostuvan metallikappaleen koskettaa ruostumattoman ruostumattoman teräksen se leviää yli kosketuspisteen. Korroosio voi tapahtua myös missä tahansa raossa tai suljetussa tilassa metallin pinnalla, kuten mutterin ja pultin väleissä.

typpihappoa käytettiin pitkään ainoana menetelmänä ruostumattoman teräksen passivointiin ennen kuin tutkimukset osoittivat, että sitruunahappo tarjosi turvallisemman ja tehokkaamman keinon, jolla oli monia etuja. Sitruunahappo on orgaanista, bioystävällistä ja turvallista käyttää. Se on peräisin sitrushedelmistä-appelsiineista, sitruunoista, limeteistä jne.- ja se tarjoaa erinomaisia tuloksia huomattavasti pienemmillä kustannuksilla. Sen lisäksi, että 99 prosenttia Yhdysvalloissa myydystä sitruunahaposta kulutetaan elintarvike-ja juomatuotteena, sitä käytetään myös puhdistusaineissa ja desinfiointiaineissa.

Saksan juomateollisuudessa kehitettiin vuosia sitten ruostumattoman teräksen Passivointi sitruunahapolla juomien raudan jälkimaun poistamiseksi ruostumattomasta teräksestä valmistetuista astioista, joissa typpihapolla ei voitu taata tarvittavaa passivoinnin astetta. Oikein muotoiltu sitruunahapon passivointi tuotti erinomaisia tuloksia lähes kaikissa ruostumattomasta teräksestä valmistetuissa tuotteissa. Sitä käytetään myös muiden metallien puhdistamiseen, kirkastamiseen ja passivointiin. Joitakin sitruunahappoa käyttäviä teollisuudenaloja ovat kiinnittimet, lääketieteelliset laitteet, puolijohteet, autoteollisuus, puolustus ja ilmailu.

turvallisuus ja kustannusten aleneminen ovat sitruunahapon passivoinnin suurimmat hyödyt. Ensinnäkin, se on turvallista työntekijöille käyttää tai niiden ympärillä, jotka voivat altistua sille. Erikoiskäsittelylaitteiden ja työntekijöiden turvalaitteiden kalliisiin yleiskustannuksiin ei tarvitse investoida. Sitruunahappo ei myöskään syövytä muita laitteita ja rakenteita typpihapon tavoin. Vaarallisen jätteen poistoa tai siihen liittyviä kustannuksia ja viranomaisvalvontaa ei ole, ja sitruunahappoja varastoidaan vaarattomana materiaalina. Lopuksi typpioksidista vapautuvat typpioksidihöyryt (NOx) ovat syyllisiä savusumun ja happosateen muodostumiseen sekä troposfäärin otsonikerrokseen vaikuttamiseen. Sitruunahappo ei selvästikään tuota savusumua eikä ole haitallista ilmakehälle.

toinen sitruunahapon passivoinnin kustannussäästöetu on sen tehokkuus poistaa vapaata rautaa metallin pinnalta huomattavasti typpihappoa pienemmällä liuoksella. Sitruunahappoliuos on tyypillisesti 4-10 painoprosenttia. Passivointikylvyt vievät yleensä vähemmän aikaa kuin typpihapon, ja tuotanto nopeutuu jopa viisi kertaa nopeammin joissakin tapauksissa.

Passivointi on välttämätön prosessi ruostumattoman teräksen luonnollisen korroosionkestävyyden maksimoimiseksi. Ruostumattoman teräksen sitruunahappopassivointi ei ainoastaan tarjoa työntekijöille turvallista työympäristöä, vaan se on monipuolinen, tehokas, helppokäyttöinen, ympäristön kannalta turvallinen menetelmä, jossa on vähemmän huoltoa ja alhaisemmat kustannukset.

lisätietoja tästä ainutlaatuisesta RPA: n tarjoamasta palvelusta löydät palvelumme sivulta. Tarjoamme näytteitä myös ilmaiseksi.

Leave A Comment