• Home
  • mitä assimilaatio on?

mitä assimilaatio on?

nykyään puhutaan paljon assimilaatiosta kirkkomaailmassa, mutta mitä Assimilaatio tarkalleen ottaen tarkoittaa? Ron Jenson ja Jim Stevens kuvailevat assimilaatiota ”absorptioksi.”He määrittelevät imeytymisen” prosessiksi, jolla ihmiset otetaan kirkon elämään ja jonka kautta kehittyy vahva identiteetti ja yhteenkuuluvuuden tunne.”

Rick Warren määrittelee assimilaation ” tehtäväksi siirtää ihmisiä kirkkosi tietoisuudesta kirkossasi käymiseen ja aktiiviseen jäsenyyteen kirkossasi.”Assimilaatiossa on kyse yhteydestä ja yhteydessä on kyse suhteesta.

Oscar Thompson sanoo kirjassaan samankeskiset ympyrät, että englannin kielen tärkein sana erisnimiä lukuun ottamatta on sana relationship. Hän uskoi, että evankelioiminen oli vahvasti sidoksissa ihmissuhteisiin. Uskon, että sama pätee assimilaatioon. Kun autamme vieraita ja uusia jäseniä kehittämään suhteita muihin seurakunnassamme, Me Velcro (liittää) ne kirkkoon. Muista, että kirkko ei ole rakennus — me olemme kirkko, joten meidän on keskityttävä yhdistämiseen kehittämällä suhteita.

tyypillisesti assimilaatio ei tapahdu sattumalta. Terveen kirkon on kehitettävä tarkoituksellinen suunnitelma uusien ja uusien jäsenten yhdistämiseksi sekä tapa sulauttaa heidät kirkon elämään.

Leave A Comment