• Home
  • Computer counting systems af Matt Ottevil

Computer counting systems af Matt Ottevil

digitale systemer (såsom computere, mobiltelefoner, DVD-afspillere osv.) Brug en digital (binær) kode på 1s og 0s til at repræsentere information. Du kan læse mere om de fysiske former binære tager her. Denne side forklarer, hvordan binære bits (1s og 0s) kombineres for at skabe større og mere meningsfulde enheder, som igen repræsenterer information og data.

dette er vores daglige tællesystem. Her er et eksempel på et decimaltal:
før decimalisering i Storbritannien brugte vi base 12 (imperial) afledt af årstiderne og månens faser.

binær (base 2)

Base 2 bruger kun 0 ‘er og 1’ er. computere bruger dette. Tidlige computere anvendte enkle relæer (elektromagneter lukket og frigivet/åbnet) for at repræsentere 0 og 1. Derefter kom vakuumrør efterfulgt af transistorer. Binær er den åbenlyse tællebase for computere.

tidlige computere havde en 8-bit arkitektur. Det betyder, at de var i stand til at beregne en 8 cifret nummer ad gangen. Disse 8 cifrede tal kaldes BYTEs. Hvert enkelt ciffer i en BYTE kaldes en smule. 8 bit tal kan opdeles i to 4 bit dele kaldet NIBBLEs. Her er et eksempel på en 8-bit byte. Det repræsenterede tal er 218:
det mindste mulige tal en 8-bit byte kan repræsentere = 00000000 (8 nul) eller 0 i decimal.

det største tal en 8-bit byte kan repræsentere = 11111111 (8 ens) eller 255 i decimal.

en NIBBLE kan repræsentere 16 tal fra 0-15. I øvrigt 1024 Bytes = 1 kilobyte (1k). 1024K (ca.en million bytes) = 1 megabyte (1MB).

MIDI-sekvensbrugere (for eksempel) interface ikke med computere på binært niveau. Når de ændrer værdiparametre i Logic eller Cubase, bruger de en decimalgrænseflade. Hvis du tænker over det, er et sekventeringsprogram intet andet end et stykke kode, der kan optage manipulere, afspille og gemme MIDI-begivenheder, mens de præsenteres for slutbrugeren grafisk og numerisk i en velkendt tællebase (dvs.decimal). “Under hætten” dens alle binære (1s og 0s).

fordi MIDI er bundet til en udstyrsspecifikation (porte, tastaturer osv.), er det forblevet et 8-bit Sprog. Andre elementer i et computersystem kan være 16, 24, 32 eller 64-bit. Klik her for at læse mere.

MIDI & Heksadecimal (base 16)

fordi MIDI er et 8-bit Sprog (dejligt og enkelt at forstå!) det er interessant at forstå, hvordan det kan udtrykkes i base 16 (sekskant), ud over decimal og base 2. Faktisk vises MIDI ofte i sekskant for at gøre redigering og manipulation af systemer eksklusive data lettere.

mellem decimalgrænsefladen for en sekvenser og den underliggende binære computermaskinkode kan MIDI manipuleres med den mere kortfattede og bekvemme tællebase af geksadecimal (eller sekskant). For at lette styringen af systemer har eksklusive meddelelsessekvenser ofte skærme / sider, hvor MIDI-data præsenteres i heksdecimal form.

dette er et eksempel på et sekskantnummer:
venstre kolonne er seksten kolonne og højre kolonne er dem. Med det samme står vi over for et problem. I højre kolonne skal vi kunne udtrykke i et enkelt ciffer rækken af tal fra 0 til 15. Løsningen er at bruge bogstaver til at udtrykke tal over 9. Her er en tabel, der viser decimal til sekskantet konvertering:
sekskantede tal efterfølges af et H for at hjælpe med at identificere dem (f.eks 53H). Hver 8-bit MIDI-værdi kan udtrykkes med et 2-cifret sekskantnummer. For eksempel; MIDI byte 10010011 er 147 i decimal eller 93H i sekskant.

det største antal sekskant kan udtrykke i 2 kolonner (eller bits) = FFH (15 gange 16 + 15) = 255 i decimal.

største antal i 8 bit binær = 11111111 = 255.

Således kan et 2 bit sekskantnummer repræsentere enhver 8 bit binær byte.

for det meste behøver vi ikke at programmere med sekskant, medmindre vi har brug for at sende specifikke meddelelser, der ikke er tilgængelige for os som standardfunktioner i de programsekvenser, vi bruger, eller oprette MIDI-kort i Cubase eller skrive MIDI-programmer.

Leave A Comment