• Home
  • Vánoční oslava v Grónsku

Vánoční oslava v Grónsku

Vánoce v Grónsku

v Grónsku je spousta návštěv rodin, pití kávy a jíst koláče, stejně jako dávat jasně zabalené dárky, které se mohou skládat z modelu sáňky, pár kly, nebo dokonce rukavice z tuleňů.

každý ve vesnici dostane dárek a děti chodí z chaty do chaty a zpívají písně.

dekorace vánočních stromků v Grónsku

vánoční stromky jsou dováženy a zdobeny svíčkami a jasnými ozdobami. Tam je tanec většinu noci. Po kávě, koláče a koledy každý dostane Mattak, který je velrybí kůže s pruhem blubber uvnitř je dána každému. Chuť je podobně jako kokos, ale je těžké žvýkat a obvykle se jen spolkne.

další potravou, která se konzumuje, je Kiviak, který se skládá ze syrového masa auk, které bylo několik měsíců pohřbeno celé v tuleňské kůži, dokud nedosáhlo pokročilého stádia rozkladu.

Toto je jedna noc, na kterou ženy čekají muži.

hrají se hry, včetně hry, ve které se předmět předává z ruky do ruky kolem dlouhého stolu pod látkou.

Vánoce v Grónsku

zpět na Vánoce kolem světa Main