• Home
  • co je asimilace?

co je asimilace?

v dnešním církevním světě se hodně mluví o asimilaci,ale co přesně znamená asimilace? Ron Jenson a Jim Stevens popisují asimilaci jako “ absorpci.“Definují absorpci jako“ proces, kterým jsou lidé přijímáni do života církve a kterým se rozvíjí silný pocit identity a sounáležitosti.“

Rick Warren definuje asimilaci jako “ úkol přesunout lidi z povědomí o vaší církvi k účasti ve vaší církvi k aktivnímu členství ve vaší církvi.“Asimilace je o spojení a spojení je o vztahu.

ve své knize Concentric Circles Oscar Thompson říká, že nejdůležitějším slovem v anglickém jazyce, kromě vlastních podstatných jmen, je slovo vztah. Věřil, že evangelizace je silně spojena se vztahy. Věřím, že totéž platí pro asimilaci. Když pomáháme hostům a novým členům rozvíjet vztahy s ostatními v naší církvi, spojujeme je s církví. Mějte na paměti, že církev není budova-my jsme církev, takže se musíme zaměřit na propojení rozvíjením vztahů.

obvykle se asimilace nestane náhodou. Zdravá církev musí vypracovat úmyslný plán, jak spojit nově příchozí a nové členy spolu se způsobem, jak je asimilovat do života církve.