• Home
  • Child Health Day 2021

Child Health Day 2021

Child Health Day er en nasjonal overholdelse i Usa observert på den første mandagen i oktober årlig.

denne overholdelsen fokuserer på å øke folks bevissthet om hvordan de kan beskytte og utvikle barns helse.

Child Health Day ble først feiret i 1928, Etter proklamasjonen Av President Calvin Coolidge. Det ble først observert 1. Mai, men i 1960 ble det flyttet til den første mandagen i oktober og har blitt observert på denne dagen hvert år siden da.

selv om det er en nasjonal helligdag, har den ikke status som en helligdag.

På Child Health Day organiserer mange helseorganisasjoner og helsepersonell over hele landet ulike aktiviteter og arrangementer som tar sikte på å informere foreldrene om viktigheten av prenatal og nyfødt omsorg, regelmessige legebesøk, sunn mat og fysisk aktivitet, samt midler til å forebygge og behandle sykdommer og skader. Denne nasjonale overholdelsen støttes av mange organisasjoner som Health Resources and Services Administration og Maternal And Child Health Library.

helsen til våre barn bør alltid være av største betydning for oss, derfor fortjener denne viktige bevissthetskampanjen vår fulle støtte. Hvorfor ikke bruke de mange verktøyene som er tilgjengelige fra de mange byråene som deltar i kampanjen for å utdanne deg selv og dine barn om god helsepraksis?

Leave A Comment